“Vikenbyggservice la nytt gulv, satte opp lettvegg, og laget ny sidevegg mot trapp, listet og etterlot seg en flott finish. Vi har vært imponert over profesjonaliteten og fokuset på kunden fra befaring og gjennom hele gjennomføringen. Punktlig oppmøte og flott utført arbeid til avtalt og god pris, bra fremdrift og ikke minst en imponerende prosjektstyring hvor prosjektleder var lett tilgjengelig for oss og besvarte henvendelser, og fortløpende holdt oss orientert. Vi anbefaler virkelig Vikenbyggservice til utføring av jobben. De hevet virkelig standarden i byggebransjen.”

David Hansen